13 ŞEHİT
  PKK Terörü
 

TERÖRİZM NEDİR  :
Terörizm; siyasal hedeflere ulaşmak için toplumun demokratik ikna ve eylem yoluyla barışçı davranışına karşı, hukukun üstünlüğü ve devlet otoritesini tanımayan, güçsüzlüklerini gizlemek için demokratik otoriteleri kitlelerden kopararak halka karşı şiddet kullanmaya yöneltmeyi amaçlayan, kendi güç ve doktrinleri ile sağlayamadıkları halk desteğini ve ayaklanmasını sağlamak için tarihsel görevlerinin olduğuna inandırılmış çeşitli unsurlardan oluşan ve uluslararası destek gören örgütlerin, tahripkar silahlarla donanmış olarak gelişmiş taktikler kullanan, insanlığı hakir gören, ahlaki hiçbir temeli bulunmayan siyasi hedeflere ulaşmak için insan hayatını hiçe sayan, masum insanları hedef alan ve hiçbir savaş kuralı tanımayan, geleneksel politik suçlardan farklı, metodik, örgütlü, sistematik, öldürme, kaçırma, korkutma ve tahrip eylemleridir.

PKK TERÖRÜ :
Terörizm aslında sadece Türkiye'nin değil tüm dünya ülkelerinin ortak sorunudur.Çünkü her devlet bir otoritedir ve terörün mantık temelinde de otoriteye başkaldırı ve zarar vermek vardır..Osmanlı'dan bugüne toplumumuz da her zaman teröre maruz kalmıştır ancak şu anda ülkemiz için en büyük terör tehdidi kısa adı PKK olan silahlı eyleme dayalı Türkiye topraklarını bölmeye yönelik örgüt yeralmaktadır.Bu örgütün ana hedefi ise doğuda Kürt vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı bölgeleri Türkiyeden kopararak ayrı bir kürt devleti kurma mantığına dayalıdır..
İşin aslına bakılırsa ayrı bir Kürdistan kurma düşüncesi sadece bugüne mahsus değil çok uzun zamandır varolan bir olgudur ve bu nedenle ufak çaplı da olsa bazı başkaldırı girişimleri hem Osmanlıda hem de Türkiye Cumhuriyeti döneminde olmuştur.Ancak bu girişimler teröristlerin amaçladığı noktaya bir türlü ulaşamamıştır nedeni ise Türk ve Kürtler arasındaki tarihsel ve toplumsal ilişkilerin çok sıcak olması ve bu iki halkın her yönüyle biribirine çok benzeyip ortak yaşama istekleridir..Sadece dil farklılığı dışında hemen her konuda ortak hareket ve paylaşım özelliğine sahiptirler..Tabi bu belirtilen ortaklık Türkiye için geçerlidir ve bugün özellikle Kuzey Irak'taki Kürt topluluğu ABD'nin de yardım ve deteğiyle mevcut devlet yapısından koparak ayrı bir devlet kurma çabası içerisindedir..2003'ten beri Irakta yaşanan bu gelişmeler ülkemizdeki ayrılıkçı teörist grupları da daha da cesaretlendirmektedir..Ancak ne olursa olsun ülkemizdeki durum Iraktakinden oldukça farklıdır ve böyle bir şeyin gerçekleşmesine hem Türk toplumu ve otoiritesi izin vermeyecektir hem de artık ülkenin her yanında homojen olarak biribirine et tırnak gibi karışmış olan Kürt vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu böyle bir şey arzulamamaktadır..Ancak Türkiye üzerine değişik hesapları olan bazı ülkeler zayıflatabilmek için PKK terörine açık yada örtülü destek vererek devam etmesini sağlamaktadırlar..
Yaklaşık 30 yıldır devam eden PKK terör örgütü ve eylemlerinin aslında şimdiye kadar çoktan bitirilebilmesi gerekirdi diye düşünüyoruz ancak hem dış destekçilerin özel gayretleri hem de ülkemizdeki siyaset ve devlet kurumlarının bu işin üzerine gereği gibi kararlılıkla gitmemelerinin sonucu olarak bugünlere kadar gelinmiştir..

BUNDAN SONRA NE YAPILMALIDIR :
Bundan sonra ne yapılması gerektiği alsında oldukça basittir ; geçmişte olanlar olmuştur ve ah vah etmenin terörün bitirilmesine hiçbir faydası yoktur.Bundan sonrası için PKK Terörü realitesi tüm yönleriyle kabul edilerek bu terörün kökünden kazınabilmesi için tıpkı kurtuluş savaşında olduğu gibi Türk halkının siyaseti bir yana bırakarak tüm kurum ve mekaznimalarıyla beraber tümleşik olarak hem içeride hem dışarıda ortak bir mücadele hamlesine girmeleri gereklidir..
Terör sadece asker ve polisin işidir diyerek basitçiliğe kaçmak hiçbir fayda sağlamamaktadır ve zaten sonuçları da ortadadır!..
Herkes topu siyasi yöneticilere atmaktadır ancak gördüğümüz kadarıyla siyaset kurumu da tek başına teörörün bitirilebilmesi için yeterli olmamaktadır..Devlet denilen yapı YASAMA-YÜRÜTME-YARGI organlarından oluşmaktadır ve Yasama ile Yürütme yetkisi siyaset mekanizmasına dahil olsa da terörün asıl muhatabı olan Yargı kurumu maalesefki hukuksal boşluklar nedeniyle bugün terörün güçlü bir şekilde ayakta kalabilmesinin en büyük nedenidir..
Polis aseker canını ortaya koyarak teöristi dağda bayırda yakalamakta ve gereği olarak yargıya teslim etmekte ancak her yönüyle terörist olduğu bilinen caniler ya hukuksal boşluklardan yararlanarak yada yargı organlarındaki gevşeklik nedeniyle birkaç gün sonra tekrar serbest kalarak eylemlerine devam edebilmektedirler..Bunun yüzlerce örneği vardır ve daha geçtiğimiz hafta içerisinde Habur sınrında yakalanan ve alanen terörist olduğu bilinen 20 kişden 19'u tekrar serbest bırakılmışlar ve bugün içimizde dolaşmaktadırlar..Yine birkaç gün önce trenlerden birine bomba yerleştiren ve güvenlik güçlerince yakalanan 2 kişiden biri dün tekrar serbest bıraklmıştır..Yani güvenlik güçlerinin yaptığı birçok başarılı mücadele ne yazıkki yargı organlarındaki boşluklar nedeniyle boşa gitmekte ve terör varlığını rahatça sürdürebilmektedir..Öncelike hukuk sistemimizdeki bu boşluk,eksik ve yanlışlar biran önce düzeltilmeli ve terörsitler bu rahatlığı kendilerinde bulamamalıdırlar..Hatta iş öyle bir noktaya getirilmiştir ki,dağdaki terörsitle aynı dili konuşan kişler devletin bürokrasisinde,belediyesinde,meclisinde dahi kendilerini açıkça deşifre edebilme noktasındadırlar ve hukukumuz bu noktada bir şey yapamamakta yada yapmamaktadır!..Böyle bir konjoktör yapısında ise hem güvenlik güçlerimizin hem de halkımızın morali çok bozulmakta ve terörle mücadele azmi kırılmaktadır..
Yine yargı kadar diğer önemli bir mekanizma medyadaki başı boşluktur,artık tv kanallarımız o kadar cıvıklaşmıştır ki sırf reyting artırma ve malzeme yaratabilmek için adeta vatan hainlerinin mikrofonu durumunu almışlardır,toplumsal psikolojinin bu kadar gergin ve bozuk olmasının en büyük nedeni de yine medyanın terörle mücadele konusunda ulusal çıkarlar yerine bu koularla ilgili tamamen etik dışı ve yanlış yayın yapma politikalarıdır..

 
  19569 ziyaretçi  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=